Stok med sæde

Materiale

Bøg

Mål

H: 90 × B / W: 26 × D: 3,5 cm

Projektbeskrivelse

“Tab for Alt ikke Lysten til at gaae: jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom; jeg har gaaet mig mine bedste Tanker til, og jeg kender ingen Tanke saa tung at man jo ikke kan gaae fra den... Nægter Nogen, at Sundheden er i Bevægelsen, saa gaaer jeg fra alle sygelige Indvendinger. Naar man saaledes bliver ved at gaae, saa gaaer det nok.”
— Søren Kierkegaard “Egentlig skulle jeg hvile mig – men jeg gider ikke.”
— Robert Storm Petersen

Objekter i udstillingen