Om foreningen

Snedkernes Efterårsudstilling
Snedkernes Efterårsudstilling er et stort og netværk af møbel designere og producenter.

Foreningen

Foreningens formål er at skabe nye eksperimenterende møbeltyper af høj brugsmæssig, håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet, således at sammenslutningen fungerer som laboratorium for nytænkning i fremtidige møbeltyper og koncepter.–

SE er i sin nuværende konstruktion startet i marts 1981. Siden 1981 har foreningen én gang årligt vist en udstilling med nye møbler. Oftest ligger udstillingsstedet tæt på København. Ved flere lejligheder er udstillingen desuden efterfølgende blevet vist på relevante udstillingssteder andre steder i Danmark eller i udlandet.

SE er en privat forening. Foreningen er det, medlemmerne gør den til. SE ledes af en bestyrelse, som er valgt på Årsmødet. Bestyrelsen er sammensat med ligelig repræsentation blandt producent- og designmedlemmerne.

Snedkernes Efterårsudstilling er under protektion af HKH Kronprins Frederik.

Udstillinger

Sammenslutningen vil ved den årlige efterårsudstilling vise helt nye arbejder, udviklet i samarbejde mellem sammenslutningens producenter og arkitekter.–

Medlemmer har adgang til at deltage på foreningens årlige udstilling.

De møbler, der vises på den årlige udstilling udarbejdes i overenstemmelse med foreningens vedtægter.

Bestyrelsen varetager planlægning og eksekvering af den årlige udstilling, herunder katalog, foto- og pressemateriale. Der arbejdes så vidt muligt med et nyt team af grafiker, udstillingsarkitekt og udstillingssted hvert år.

Alt pressearbejde varetages af foreningens sekretariat. Medlemmer må derfor ikke lave selvstændigt pressearbejde vedr. eget bidrag til den årlige fælles udstilling.

De udstillede møbler må ikke fjernes fra udstillingen i udstillingsperioden.

Foreningens medlemmer samarbejder omkring opsætning af den årlige udstilling.

Aktiviteter

Snedkernes Efterårsudstilling har udover den årlige udstilling forskellige aktiviteter i løbet af året.

I starten af året afholdes der Årsmøde, som sekretariatet indkalder til på mail med minimum tre ugers varsel. Her drøftes den kommende udstilling og det er muligt at fremsætte forslag om nye ideer og tiltag i foreningen.

I forbindelse med den årlige udstilling afholdes der et præsentationsmøde, hvor udstillerne viser skitser af deres SE projekter. Ofte er udstillingsarkitekt, fotograf og grafiker tilstede, så de får et indtryk af den udstilling, de skal formidle.

Efter udstillingsåbningen holder foreningen en stor fest for alle medlemmer, samarbejdspartnere, familie og venner.

Derudover afholdes medlemsmøder efter behov.

Økonomi

Foreningens økonomi er sammensat således:

Et årligt medlemskontingent finansierer den daglige drift. Udstillingerne finansieres af fondsmidler, som der søges hvert år. Udstillingernes budget lægges i starten af et nyt udstillingsår.

I år hvor SE tildeles få fondsmidler, kan det blive nødvendigt at opkræve et ekstra gebyr fra udstillende medlemmer, til at dække udgifterne ved udstillingen.

Sekretariat

Foreningen har et fast tilknyttet sekretariat, som har ansvar for den overordnede daglige drift og for at køre den årlige udstilling.

Administration v.

Karin Carlander

Raadvad 40
DK-2800
Kongens Lyngby

Kontakt:
+45 2988 1418
se@se-design.dk