Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se20 cvolf egade Horizontal se20 cvolf egade frit
1 2

The Weathering Project I

Carlo Volf

Produkt information

Tak til / Thanks to:
Frøslev Træ A/S

Materiale / Material:
Sorteret træ / Sorted wood

Mål / Dimensions:
H 40 cm
L 90 cm
D 40 cm

Begrebet weathering beskriver nedbrydning og opløsning af materialer på jordens overflade. I dette projekt udforsker jeg træ som foranderligt materiale og undersøger, hvad der sker, når træ udsættes for vind og vejr over tid. Hvad er virkelighed, og hvad er en illusion?
/
Weathering is the disintegration and dissolution of materials on the earth's surface. In this project, I explore the dynamic materiality of wood and investigate what happens to wood when it is exposed to wind and weather over time. What is real, and what is an illusion?

Illusioner / Illusions 2020

Udstillingen