Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se20 echristoffersen egade Vertical se20 echristoffersen egade frit
1 2

Møblement / Suite

Erling Christoffersen

Produkt information

Tak til Thanks to:
Global Montage

Materiale / Material:
Spejlende, laserskåret rustfrit stål / Reflective, laser-cut stainless steel

Mål / Dimensions:
H 120 cm
Ø 90 cm

To lodrette, spejlende flader skærer hinanden i en vinkel på 90 grader. Profiler af møbler er udskåret i fladerne, så de spejler sig og illuderer et rum. I solskin vil der dannes lysende møbelprofiler i bedet/på stien, og da udskæringerne er forskellige, skifter oplevelsen, når man bevæger sig rundt om skulpturen. En anden interessant oplevelse er, at når en person spejler sig over samlingen, ser vedkommende sig selv, som andre mennesker gør - altså netop ikke spejlvendt.
/
Two vertical reflective sheets intersect at 90 degrees. Furniture profiles cut into the sheets are reflected and create the illusion of a space. Sunlight throws luminous furniture profiles onto the flower bed and the footpath, and because there are two different cut-outs, the experience varies as the viewer moves around the sculpture. Another interesting effect occurs when a person is reflected over the joint: now the person sees him/herself as others do, as the image is not reversed.

Illusioner / Illusions 2020

Udstillingen