Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se19 dhammerstroem

Hæklet Væg / Rope and Circles

Ditte Hammerstrøm

Produkt information

Tak til / Thanks to:
Sponsor: Columbus Marine A/S

Materialer / Materials:
Treslået tovværk, pulverlakeret metal / Three-stranded rope, powder-coated metal

Mål / Dimensions:
H 220 cm L 190 cm D 20 cm

Projektbeskrivelse:
Fremtidens bolig peger i retning af hjem med åbne rum. Rope and Circles er en fleksibel rumdeler til det åbne rum. En hængende skillevæg i tov, der er transparent, så man kan dele rummet i mindre områder uden at miste kvaliteten ved det store åbne rum.
Tov er solidt og stærkt og rummer uendelige muligheder i variationer og udtryk. Og så kan det genbruges. Tovværket er hæklet omkring store metalringe i et langt forløb, der ophænges i forskellige formationer. Det håndværksmæssige udtryk refererer til noget hjemligt og velkendt, mens det kraftige tov giver væggen et nyt arkitektonisk udtryk. Samtidig er rumdelerne lavet, så de let kan skilles ad og hæklestil nye formationer.

Project description:
Trends suggest that future homes will likely have open spaces. Rope and Circles is a flexible room divider for an open-plan layout. This hanging dividing wall made of rope is transparent and makes it possible to divide the room into smaller areas without losing the quality of the large open space.
Rope is sturdy and strong and contains endless possibilities for variation and expressions. It is also reusable. The rope is crocheted around large metal rings, forming a long structure that can be hung in a variety of formations. The craft expression lends the wall a homely and familiar feel, while the sturdy rope gives it a new architectural expression. As an added quality, the room dividers are easy to take apart and crochet into new formations.

Ditte Hammerstrøm, i samarbejde med tekstilkonsulent Bodil Jerichau /
Ditte Hammerstrøm in collaboration with the textile consultant Bodil Jerichau

Re-think, Re-use, Re-duce 2019