Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Horizontal se19 vermland

Growing Furniture

Vermland

Produkt information

Tak til / Thanks to:
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Dan Skovgaard (DTU), Kristian Ullum (DTU)

Materiale / Material:
Myceliemateriale (mycelium, hamp, savsmuld) / Mycelium materiel (mycelium, hemp, sawdust)

Mål / Dimensions:
H 81 cm L 110 cm D 110 cm

Projektbeskrivelse:
Vermland tegnestue og snedkeri producerer ugentligt mindst fire containere savsmuld som restprodukt fra produktionen af møbler og inventar. Det samme er tilfældet for de fleste træværksteder verden over. Mycelium gør det muligt at forvandle savsmuld til bæredygtige kvalitetsmøbler og lave et lukket cirkulært produktionsanlæg. Med dette projekt ønsker vi at opfordre og inspirere andre til at gøre det samme. Mycelium er rødder fra svampe, der i kombination med bionedbrydeligt affald kan erstatte lim og andre kemikalier. Herigennem opnås der et 100 % bæredygtigt materiale med næsten samme egenskaber som træ. Lad os sammen skabe en ny fremtid!

Project description:
The Vermland studio and joinery produces at least four large skips full of sawdust every week as waste from furniture production. The same is the true of most wood workshops around the world. Mycelium can be used to turn sawdust into sustainable furniture in a closed circular production. With this project we want to encourage and inspire others to do the same. Mycelium is the vegetative part of a fungus. In combination with biodegradable waste it can replace glue and other chemicals. The result is a 100% sustainable biomaterial with very similar qualities to wood. Let’s start growing a new future together

Re-think, Re-use, Re-duce 2019