Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se19 hsjacobsen inventarsnedkeriet 175 Vertical se19 hsjacobsen inventarsnedkeriet 187
1 2

Cuba Cuts

Hans Sandgren Jakobsen

A/S Inventarsnedkeriet

Produkt information

Materiale / Material:
Cuba-mahogni / Cuba mahogany (swietenia)

Mål / Dimensions:
H 5 –13 cm L 29 cm D 29 cm

Projektbeskrivelse:
Nogle tanker vokser langsomt frem, før de finder deres endelige form. I to år gik Hans Sandgren Jakobsen rundt om en unik mahognistamme, før idéen om Cuba Cuts voksede frem. Skålene er skabt i respekt for stammens rå ydre, hvor håndhuggede øksemærker fortæller om stammens fortid med blik for træets stærke og smukke indre. Hver skål rummer kontrasten i stammens rå og smukke natur. Stablet genskaber de 24 skåle den rå stamme. Hver for sig er skålene unikke, udskårne stykker design, der kan gå i arv gennem generationer.

Project description:
Some ideas take time to mature and find their final form. Hans Sandgren Jakobsen spent two years pondering a unique mahogany trunk until the idea for Cuba Cuts took form. The bowls are made with respect for the rough exterior of the trunk, whose axe marks tell a story of the trunk’s past, and with an eye for the tree’s strong and beautiful interior. Each bowl contains the intrinsic contrast of the trunk’s rough and beautiful character. Stacked, the 24 bowls recreate the rough trunk. Individually, each bowl is a unique, hand-carved design that can be passed from generation to generation.

Re-think, Re-use, Re-duce 2019