Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se19 carlandersangkoyo frama 142 dg 111464

1402

Carlander Sangkoyo

Frama

Produkt information

Tak til / Thanks to:
HH Træ, Finer Aps

Materialer / Materials:
Douglasfyr, glas / Oregon pine, glass

Mål / Dimensions:
H 179 cm L 110 cm D 48,4 cm / 48.4 cm

Projektbeskrivelse:
1402 er et møbel, der ligesom vitrineskabet har til formål at fremvise og ophøje opbevarede objekter, samtidig med at møblet typologisk lægger sig tættere op ad en klassisk stigereol. Møblet har ingen naturlig bagside og egner sig derfor som fritstående møbel i rum eller stående ud fra væggen som en rumdeler. Det er tænkt som en permanent træstruktur af høj håndværksmæssig kvalitet, hvorpå genbrugte glaspaneler i forskellige varianter kan tilpasses. Til SE har vi anvendt kasseret trukket glas med synlige fejl efter en vandskade.

Snedker Giovanni Acerbis

Project description:
Like a traditional glass cabinet, 1402 is intended to showcase and highlight selected objects, but typologically speaking, it is closer to the traditional ladder-style shelf system. Because it has no natural front or back it is well suited as a room divider, either as a free-standing element or placed perpendicularto a wall. It is intended as a permanent wooden structure of high-quality craftsmanship that can be fitted with a variety of reused glass panels. For the Cabinetmakers’ Autumn Exhibition we have used discarded drawn glass with visible flaws due to water damage.

Cabinetmaker Giovanni Acerbis

Re-think, Re-use, Re-duce 2019