Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se17 iskosberlin studiogermansermics

Nærvær-Fravær / Presence-Absence

Iskos-Berlin

Studio Germans Ermičs

Produkt information

Bænk/Bench

Materiale / Material:

Hærdet lamineret glasspejl med overgang fra 100 % spejl til 100 % rødt glas

/

Hardened laminated glass mirror with graduation from 100% mirror to 100% red glass.

Mål / Measures:

H (højde / height): 40 cm
B (bredde / width): 60 cm
D (dybde / depth): 180 cm

Den enkleste og klareste måde at opfatte og definere verden på er igennem negationen, igennem modsætninger:
Således forstår vi betydningen af lyset, når det bliver mørkt; vi forstår, hvor meget vores forældre betød for os, når de ikke mere er med os; vi mærker kærligheden, når vores elskede ikke er der.
Vi føler nærvær igennem fravær. Nærvær og fravær følges ad – side om side – lige så uadskillelige som dag og nat...

/

The clearest way to perceive and define the world is through negation, through opposites:

We understand the meaning of light when it becomes dark; we first understand what our parents mean for us when they are gone; the presence of loved ones is truly grasped in their absence.
Presence and Absence walk together - Side by Side – as inseparable as day and night…

Co-design: Germans Ermičs

Producent / Manufacturer:
Iskos-Berlin / glas/glass Germans Ermičs

Side by Side Outside 2017

Udstillingen