(R) evolution

I en tid med store omvæltninger både globalt, med hensyn til vores forbrug af klodens resurser, og lokalt med hensyn til en ny forståelse af design og produktion af møbler, vil temaet til SEs udstilling i 2024 være (R)evolution.

Temaet lægger op til en debat gennem møbler, om hvordan den nære fremtid kommer til at se ud, og hvordan vi designmæssigt bør forholde os til den. Hvordan er det muligt at skabe samfundsrelevante møbler i 2024?

Dansk møbeldesign har en lang og god tradition for at forstå og at handle på fremtidige udfordringer gennem en dybtliggende forståelse af, hvad man kommer fra og hvilke kvaliteter, der ligger i tidligere tiders design, og hvad det kræver at forny denne tradition.

Elementer man blandt andet ser hos Kaare Klint, der kunne være en inspirationskilde til dette års tema.

2024 er året hvor 100-års jubilæet for grundlæggelsen af Kaare Klints Skole for Rumudstyr og Møbelkunst på Kunstakademiet markeres.

Kaare Klint satte nye standarder for, hvordan man skulle forstå møbeldesign. Hans tilgang var en praktisk orienteret undervisning, hvor de studerende først og fremmest skulle skabe sig en forståelse for møblets funktion, samtidig med at de skulle se møblet i en større arkitektonisk sammenhæng gennem formgivning og materialevalg.

Kaare Klint fandt det vigtigt, at man havde en stor viden om tidligere tiders møbeldesign både nationalt og internationalt, så man kunne lære at fortidens erfaringer. Det er også vigtigt i dag at kende sin fortid for at forstå nutiden og udvikle fremtiden.

Udstillingsperiode: Oktober 2024