Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se19 jstoklund srjoergensen

63

James Stoklund og Sine Ringgaard Jørgensen

Produkt information

Tak til / Thanks to:
Alumeco A/S

Materialer / Materials:
Aluminium, glas / Aluminium, glass

Mål / Dimensions:
H 49 cm L 43 cm D 43 cm

Projektbeskrivelse:
63 er et sidebord konstrueret af aluminiumsspåner, som er et restprodukt fra større maskinproduktioner. De porøse metalrester komprimeres til klodser i en spånpresse for at reducere volumen, inden materialet transporteres til omsmeltning. 63 af disse klodser danner bordets søjle og upcycler således aluminiummet ved at give det nyt liv. Aluminium er et af de mest ressourcekrævende metaller at udvinde. Til gengæld er det et af de metaller, der kræver mindst energi at genanvende. Vi har derfor bevaret aluminiummet rent, så det kan omsmeltes og bruges på ny. I bordets midte skabes der et unikt hulrum, der anes gennem glaspladen. Grundformen er geometrisk, mens overfladen af klodser giver bordet et levende udtryk, hvor hver klods er unik.

Project description:
63 is a side table constructed of aluminium shavings, which are a waste product from large-scale machining operations. The porous metal waste is compressed into briquettes in a metal shavings press to reduce the volume before the scrap metal is transported to the melting foundry. The column is made of 63 of these briquettes, upcycling the aluminium and giving it a new lease on life. Aluminium is one of the most resourceintensive metals to extract. On the other hand, it takes less energy to recycle than most other metals. We thus preserved the aluminium in its pure state so it can be melted down and reused. At the centre of table is a unique hollow space that is glimpsed through the glass tabletop. The basic form is geometric, while the briquette surface lends the table a living expression, where each briquette is unique.

Re-think, Re-use, Re-duce 2019