Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se17 tflensted

Tingsted / Assembly

Troels Flensted

Lotus Concrete

Produkt information

Materiale / Material:

Terrazzo

/
Terrazzo

Mål / Measures:

Individuelle mål (gælder for alle syv møbler)
Individual measurements (applies to all seven pieces)
H (højde / height): 50 cm
B (bredde / width) 45 cm
D (dybde / depth): 45 cm

Totale mål for alle syv elementer (seks stole og et bord placeret i en cirkel)
Total measurements for all seven pieces together (six chairs and a table, placed in a circle)
H (højde / height): 50 cm
B (bredde / width): 215 cm
D (dybde / depth): 215 cm

Tingsted er en nyfortolkning af 1800-tallets bystævner, der blev afholdt på store kampesten placeret i en cirkel. Møblerne er fremstillet i terrazzo for at underbygge den historiske reference til tingstedets forskelligartede kampesten.

Stolene danner en cirkel omkring bordet og skaber et intimt rum, hvor man mødes og er fælles. Afstanden mellem stole og bordet gør, at man sidder tæt og kan snakke sammen, samtidig med at der er nok plads til, at flere kan sætte sig imellem stolene og udvide cirklen.

/

Assembly is a reinterpretation of 19th-century village assemblies, where the participants sat on large stones placed in a circle. The furniture is made of terrazzo to underscore the historical reference to the variegated stones that made up the assembly site.

The chairs form a circle around the table, creating an intimate space for people to meet and get together. The distance between the chairs and the table brings people close enough together to talk, while still leaving room enough for newcomers to sit down in the space between the chairs and thus expand the circle.

Tak til / Thanks to: Statens Kunstfond / Danish Arts Foundation

Deltog som gæsteudstiller på denne udstilling / Participated this exhibition as a guest exhibitor

Side by Side Outside 2017

Udstillingen