Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se2017 poster a1  web

Snedkernes Efterårsudstilling 2017

Sted / Location:

Designmuseum Danmark
Bredgade 68
DK - 1260 København K

designmuseum.dk

Tid / Date:

Udstillingsperiode 8. september – 5. november 2017
/
Exhibition period 8 September – 5 November 2017

Åbent:
Tirsdag til søndag 10 – 18
Onsdag 10 – 21
Mandag lukket

Entré:
Voksne 100 kr. Under 26 år samt studerende fri entré, pensionister 70 kr. Grupper a minimum 10 personer 70 kr.

Opening hours:
Tuesday– Sunday 10:00–18:00
Wednesday 10:00-21:00
Monday closed

Admission:
Adults DKK 100. Under 26 years of age and students free admission. Seniors DKK 70. Groups of 10 persons or more DKK 70.

Foto / Photo:

Torben Petersen
torbenpetersenfoto.dk

Grafik / Graphic:

Wrong Studio
wrongstudio.net

Udstillings design / Exhibition design:

Udstilling og koncept er et samarbejde mellem udstillings- og møbelarkitekt Mads Kjædegaard og Stig L. Andersson, design director og founding partner i SLA.
grundplan.dk
sla.dk

The exhibition and concept were developed in a collaboration between exhibition architect and furniture designer Mads Kjædegaard and Stig L. Andersson, design director, founding partner of SLA.
grundplan.dk
sla.dk

Oversættelse / Translation:

Dorte H. Silver dortesilver@hotmail.com

Tekst og redigering / Text and edit:

Udstillernes tekster er skrevet af designerne selv, mens alle øvrige tekster er skrevet af Charlotte Jul.
charlottejul.com

The texts about the individual exhibits were written by the designers themselves. All other texts were written by Charlotte Jul.
charlottejul.com

Trykkeri / Printing:

GraphitUnit
graphicunit.dk

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af / We thank the following foundations and sponsors for their support for:

Snedkernes Efterårsudstilling 2017 Side by side Outside
/
The Cabinetmakers’ Autumn Exhibition 2017
Side by side Outside


Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Augustinus Fonden
Den A.P. Møllerske Støttefond
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 / Danmarks Nationalbank’s Anniversary Foundation of 1968
Grosserer L.F. Foghts Fond
Gurli og Paul Madsens Fond
KrogagerFonden
Toyota-Fonden / The Toyota Foundation
Træets Uddannelses- og Udviklingsfond TUUF
Statens Kunstfond Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design / Danish Arts Foundation, Committee for Crafts and Design Project Funding
Statens Værksteder for Kunst / Danish Art Workshops
exponent as

Side by Side Outside

Hvordan kan møbler fremme nærvær mellem mennesker i det offentlige rum? Få 40 mulige svar i Designmuseum Danmarks have, hvor årets udendørsmøbler fortolker den sociale ambition.

/

How can furniture promote human encounters in the public space? See 40 possible answers to this question in the garden of Designmuseum Danmark, where this year’s pieces of outdoor furniture designs interpret this social goal.

Side by Side Outside

Hvordan kan møbler fremme nærvær mellem mennesker i det offentlige rum? Få 40 mulige svar i Designmuseum Danmarks have, hvor årets udendørsmøbler fortolker den sociale ambition.

/

How can furniture promote human encounters in the public space? See 40 possible answers to this question in the garden of Designmuseum Danmark, where this year’s pieces of outdoor furniture designs interpret this social goal.

Side by Side Outside 2017

Udstillingen