Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se17 cvolf next froeslevtrae

Økologisk Bænk / CO2penhagen Bench

Carlo Volf

Eleverne på NEXT Praktikcenter // NEXT trainees

Produkt information

Materiale / Material:

Fyr (ThermoWood)
ThermoWood pine

Mål / Measures:

H (højde / height): 90 cm
B (bredde / width): 180 cm
D (dybde / depth): 180 cm

En bænk i træ … eller et træ i en bænk.
Et økologisk bud på en ny københavnerbænk: Hvad de færreste ved, er, at københavnerbænken oprindelig rent faktisk var cirkelformet. I denne ny version er bænken igen rund i sin udformning, og der er tilføjet nye økologiske aspekter: Bænken er udelukkende fremstillet i økologisk behandlet træ, som kan indgå i en cirkulær no-waste-økonomi, der rent materialemæssigt ikke belaster miljøet før, under eller efter brugen. Herudover indebærer bænken en enhed imellem træ og bænk, idet det er tanken, at et levende træ i midten af bænken kan indgå i bænkens livscyklus og anvendes til i en ny bænk, hvorefter et nyt træ igen kan plantes i et no-waste-koncept. Sidst, men ikke mindst, forærer den økologiske bænk et nyt træ til byen og gør dermed byen grønnere og mere miljøvenlig.

/

A bench made from a tree … or a tree within a bench.
An ecological proposal for a new Copenhagen bench: what few people know is that the original Copenhagen bench was in fact circular in shape. In this new version, the bench has reacquired its round form, and new ecological aspects have been added: the bench is made exclusively of sustainably processed wood that is suited to enter into a circular no-waste economy, as the material remains environmentally friendly before, during and after use. Moreover, the bench represents a unity of tree and bench, as the concept involves planting a living tree in the centre of the circle that can be used for a new bench that encircles a new tree, and so forth, in a no-waste concept. Last but not least, the sustainable bench comes with the gift of a new tree, making the city greener and more eco-friendly.

Producent / Manufacturer:
NEXT, Uddannelse København

Tak til / Thanks to: Frøslev Træ A/S

Side by Side Outside 2017

Udstillingen