Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se17 normarchitects gudnarsonstenhuggeri stonecon

Norm Slate Bench

Norm Architects

Gudnarson Stenhuggeri

Produkt information

Materiale / Material:

Fila Grey skifer

/
Fila grey slate

Mål / Measures:

H (højde / height): 52 cm
B (bredde / width): 110 cm
D (dybde / depth): 35 cm

Norm Slate Bench rækker ud over møbeluniverset og nærmer sig offentlig skulptur. Den massive stenblok er skåret i en vinkel, som fremmer det intime møde ved at tilskynde brugerne til at glide hen imod hinanden.

I en leg med kontraster fremviser stenen rå sider, men en glat, poleret flade. Herved afdækkes materialets tilblivelse og de lag af historie og tid, der indgår i værket.

Med udgangspunkt i tanken om lag og tid vil selve materialet løbende udvikle sig. Med tiden vil de naturligt forekommende metaller i skiferen ruste, så værkets farve og flader ændrer karakter, og naturen på ny afsætter sit mærke.

/

The Norm Slate Bench transcends the realm of furniture and extends into the realm of public sculpture. Designed to create intimacy, the solid slate block is cut at an angle, encouraging users to slide towards each other.

Working with contrasts, the stone exposes rough sides yet a smooth, polished top – revealing the origins of the material and the layers of history and time within the piece.

Building on the idea of layers and time, the material itself will continually evolve. The naturally occurring metals in the slate will rust, changing the colour and texture of the piece over time and letting nature once again leave its mark.

Tak til / Thanks to: StoneCon

Design: Norm Architects, Frederik A. Werner, Laura Bilde

Side by Side Outside 2017

Udstillingen