Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se17 sosmark teisdichabrahamsen

Mange bænke små / Little strokes fell great oaks

Sussi B. Osmark

Teis Dich Abrahamsen

Produkt information

Materiale / Material:

Egetræ

/

Oak

Mål / Measures:

H (højde / height): 45 cm
B (bredde / width): 220 cm
D (dybde / depth): 35 cm

Rum, relationer, oplevelser.
Bænke, der kan danne rum i byen og landskabet. Rammen om en bålplads, mange bænke i opstilling til udendørs begivenheder eller en enkelt bænk i det høje græs.
Sæderne kan køres frem og tilbage og placeres efter, hvor tæt en relation du ønsker at skabe med din nabo.
Bænkene er opbygget af lave, åbne bukke, der samles om sæder drejet i egetræ. Materialerne patinerer i det danske vejr, og overfladerne er rare at røre ved.

/

Spaces, relations, experiences.
Benches that will form spaces in the city and in the landscape. Seats around an outdoor fire pit, multiple benches set up side by side for outdoor events or an individual bench in the tall grass.
The seats move back and forth to let adjust their position based on how close a relationship you want with your neighbour.
The benches are constructed of low, open trestles that are joined together around seats milled in oak wood. The materials will patinate in the Danish climate, and the surfaces are pleasant to touch.

Side by Side Outside 2017

Udstillingen