Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se17 echristoffersen jmror

Gyng-Gang / Rock-a-Bye Bench

Erling Christoffersen

JM Rør A/S

Produkt information

Materiale / Material:

Stålrør, stålstænger

/

Steel tube, steel rods

Mål / Measures:

H (højde / height): 80 cm
B (bredde / width): 125 cm
D (dybde / depth): 80 cm

En gyngebænk, hvor man sidder ansigt til ansigt. Når den ene gynger frem, gynger den anden tilbage. Der er lagt op til et humørfyldt møde i det offentlige rum. Man kan selvfølgelig også sidde alene på bænken, men sikkert ikke ret længe. Det tomme sæde vil indbyde til brug, og man kan ikke undgå øjenkontakt med den fremmede, som sætter sig. Og man vil sikkert smile til hinanden, når bænken rokker.

/

A swinging bench where two can sit face to face. When one person swings forward, the other swings back. The bench invites a fun-filled meeting in the public space. Of course, you could sit on the bench by yourself, but probably not for long. The empty seat is inviting, and you are bound to make eye contact with the stranger who joins you. And you’ll likely share a smile when the bench rocks back and forth.

Side by Side Outside 2017

Udstillingen