Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se17 oernduvald

Dansk Undergrund / Danish Underground

ÖRN DUVALD

Produkt information

Materiale / Material:

Terrazzo, bronze

/
Terrazzo, bronze

Mål / Measures:

H (højde / height): 52 cm
B (bredde / width): 180 cm
D (dybde / depth): 64 cm

En bænk kan bruges af alle. Det er et sted, man kommer igen og igen for at reflektere og drømme. Du kommer alene, med nogen eller møder måske nogen.
Du observerer, snakker og mindes.
Men bænken står fast. Den flytter du ikke – den er holdepunktet.

Vores bænk er lavet af “dansk undergrund”. Det er almindeligt støbemiks (som bruges til ethvert betongulv), hvid beton og vand, som slibes til en form for dansk terrazzo.

Tretten lameller holdes sammen af et bronzerør og hænger på to sokler.
En fladoval profil går igen i lamellerne og soklerne.

/

A bench can be used by anyone. It is a place you return to time and again to reflect and dream. You go there on your own, with someone, or maybe you meet someone.
You observe, talk and reminisce.
But the bench stays put. You don’t move the bench – it is a fixture.

Our bench is made of ‘Danish underground’: ordinary casting mix (used for any concrete floor), white concrete and water, which is polished to become a form of Danish terrazzo.

Thirteen slats are kept in place by a bronze tube and mounted on two bases.
A flat oval profile is a recurring element in the slats and bases.

Tak til / Thanks to: Peter Bendtsen, Lotus Terrazzo

Side by Side Outside 2017

Udstillingen