Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical pitchblack poster final

Snedkernes Efterårsudstilling 2016

Sted / Location:

Kongernes Lapidarium, Christian IV´s Bryghus /
The Lapidarium of Kings, Christian IV’s Brewhouse
Frederiksholms Kanal 29
DK – 1220 København K

kongeligeslotte.dk

Tid / Date:

Udstillingsperiode 30. september – 30. oktober 2016
/
Exhibition period 30 September – 30 October 2016

Åbent:
Tirsdag – søndag 12-16
Mandag lukket
Entré voksne: 50 kr
Studerende: 40 kr
Grupper over 40: 40 kr per person

Opening hours:
Tuesday– Sunday 12:00–16:00
Monday closed
Admission adults DKK 50
Students DKK 40
Groups over 40 DKK 40 per person

Foto / Photo:

Alexander Arnild Peitersen
alex.peitersen@gmail.com

Grafik / Graphic:

Wrong Studio
wrongstudio.net

Udstillings design / Exhibition design:

Norm.Architects
normcph.dk

Oversættelse / Translation:

Snedkernes Efterårsudstilling / The Cabinetmakers’ Autumn Exhibition

Tekst og redigering / Text and edit:

Charlotte Jul
items.nu

Trykkeri / Printing:

GraphitUnit
graphicunit.dk

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af / We thank the following foundations and sponsors for their support for:

Snedkernes Efterårsudstilling 2016 Pitch Black - skygger og transparens
/
The Cabinetmakers’ Autumn Exhibition 2016
Pitch Black – shadows and transparency


Augustinus Fonden
Toyota-Fonden / The Toyota Foundation
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 / Danmarks Nationalbank’s Anniversary Foundation of 1968
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Grosserer L.F. Foghts Fond
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Træfonden
Træets Uddannelses- og Udviklingsfond, TUUF Fonden
Statens Kunstfond / Danish Arts Foundation
Exponent A/S
Genbyg
Lakrids by Johan Bülow
Statens Værksteder for Kunst / Danish Art Workshops

Under protektion af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
/
Under patronage of His Royal Highness Crown Prince Frederik

Pitch Black

Sort som skitsen på papiret. Sort som fraværet af lys. Sort er årets tematiske farveoplæg, der sammen med undertitlen, skygger og transparens, trækker 48 aktuelle møbeleksperimenter ind i lyset. Vores udstilling er skabt gennem en holdindsats designere og producenter imellem og undfanget i det eksperimenterende frirum, som SE udgør i en ellers kommerciel branche.

/

Black like the lines of a paper sketch. Black like the absence of light. In combination with the subtitle, shadows and transparency, the colour black is this year’s theme, which has drawn 48 brand-new furniture experiments into the light. The result of the team effort of designers and manufacturers, our exhibition was conceived in the experimental open space provided by the Cabinetmakers’ Autumn Exhibition in a field that is otherwise driven by commercial interests.

Pitch Black - skygger og transparens

Sort som skitsen på papiret. Sort som fraværet af lys. Sort er årets tematiske farveoplæg, der sammen med undertitlen, skygger og transparens, trækker 48 aktuelle møbeleksperimenter ind i lyset. Vores udstilling er skabt gennem en holdindsats designere og producenter imellem og undfanget i det eksperimenterende frirum, som SE udgør i en ellers kommerciel branche. Det samarbejde er vi stolte af at understøtte og præsentere resultatet af på denne unikke location i Kong Christian IV’s tidligere bryghus, Kongernes Lapidarium.

Udstillingen er delvis stedsspecifik, i den forstand, at de fysiske rammer har fungeret som tematisk afsæt for flere af designerne: en stabelstol, der stabler opad i bogstaveligste forstand, så man kommer på højde med Rytterstatuen. En skærm, der skjuler kongens nøgne skulpturer. Et bord, hvor bryghusets hvælvede loftkonstruktioner går igen. Et spejlkabinet, der kaster lys og skygger i den hvide skulptursamling.

Pitch Black – skygger og transparens er også en udstilling, der manifesterer bredden i feltet. Bredden i produktionsmetoder. Bredden i idérige tilgange. Bredden i formgivning, snedkerfinesse og nye materialer. Særligt nye materialer – eller nye tilgange til eksisterende materialer – er repræsenterede blandt årets udstillere, hvoraf nogle har opfundet helt nye til lejligheden, mens andre forædler brugte genstande for at skabe nye hybrider.

Pitch Black – skygger og transparens er kort sagt en mangfoldig udstilling af 48 helt nye sorte møbler, der peger på alternative som klassiske dyder i et felt båret af nysgerrighed, håndværk og en livslang kærlighed til materiale og form. Vi håber, du får en berigende oplevelse i udstillingen, der er iscenesat af Norm Architects på dramatisk vis med mørket og lyset som modsætningsfyldte følgesvende.

/

Pitch Black – shadows and transparency

Black like the lines of a paper sketch. Black like the absence of light. In combination with the subtitle, shadows and transparency, the colour black is this year’s theme, which has drawn 48 brand-new furniture experiments into the light. The result of the team effort of designers and manufacturers, our exhibition was conceived in the experimental open space provided by the Cabinetmakers’ Autumn Exhibition in a field that is otherwise driven by commercial interests. We are proud to promote this collaboration and to showcase the outcome at this unique location in the Lapidarium of Kings, King Christian IV’s former brewhouse.

The exhibition is partly site-specific, in the sense that the physical setting provided the thematic inspiration for several of the designers: a stacking chair that literally stacks up to reach eye level with the equestrian statue. A screen for hiding the king’s sculpted nudes. A table reflecting the vaulted brewhouse ceiling. A cabinet of mirrors throwing light and shadows into the collection of white sculptures.

Pitch Black – shadows and transparency is also an exhibition that manifests the wide range of the field. The wide range of production methods. The wide range of creative approaches. The wide range in design, craftsmanship and new materials. New materials – or new treatments of existing materials – have played an especially prominent role for this year’s exhibitors, some even inventing new materials for the occasion, while others refine used objects to create new hybrids.

Pitch Black – shadows and transparency is a diverse presentation of 48 brand-new pitch-black pieces of furniture that highlight alternative as well as classic virtues, driven by curiosity, craftsmanship and a life-long passion for material and form. The exhibition was designed by Norm Architects with a dramatic use of light and dark as contrast-rich companions. We wish you a rewarding experience.

Pitch Black 2016

Udstillingen