Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical pauli minnaar se 2003

En foldetaburet / A folding stool

Pauli Minnaar

Produkt information

Materialer / Materials:

/

Foldetaburetten har fem indre og fem ydre ben af bøgetræsfinér, som er sammenkoblet ved hjælp af beslag i endepunkterne. Benene er udskåret ved at lade saven køre i lige linjer skråt igennem en cylinder. Dette betyder, at benene sammenklappet danner en rundstok. I beslaget er fastgjort to snore (én foroven og én forneden), som er bestemmende for, hvor meget taburetten foldes ud. Fra den øverste snor er der udspændt et flet af hørgjorde, og på gjordeflettet ligger en femkantet pude med hørbetræk. Foldetaburetten afspejler traditionelle værdier og respekt for godt håndværk. Den skaber ro og viser, at der er tid.

/

The folding stool has five inner and five outer legs, made from beech laminate. The legs are joined with links at the end points. The legs have been cut by letting the saw work in straight lines crookedly through a cylinder. This means that the legs, when folded together, form a round stick. In the links are fitted two strings, (one above and one below,) these determine how much the stool can unfold. On the top string is mounted a base of plaited linen, and on this is a five angled pillow with a linen cover. The folding stool illustrates traditional values and respect for fine craftsmanship. It creates calmness, and shows that there is time.

ReMix 2003

Udstillingen