Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Horizontal se99 m051

VUGGE / CRADLE

Steen Dueholm Sehested

Produkt information

Materialer/Materials:

Krydsfinér i bøg

/

Beech veneer

Vuggen er udført af krydsfinér og består af 5 dele - 3 elementer. Bunden og de to sider samles. Endegavlene føres op gennem hullerne i bunden og fæstes i siderne. Til sidst presses gavlene på plads herover sidernes toppunkt.

Vuggen er tænkt til enten at kunne stå på gulvet eller hænge ned fra loftet. Samtidig er der mulighed for at hænge et klæde op, der fungerer som let afskærmning.

Trods vuggens spinkle konstruktion står den stabilt og vil ikke kunne tippe over. Vuggens fordel er desuden, at den vugger horisontalt, hvilket er det mest naturlige for barnet. Vuggen er tiltænkt den nyfødte og frem til 6 måneders alderen.

Vuggen symboliserer et skib rummende den dyrebareste last - BARNET.

/

The cradle has been made from plywood and consists of five parts - three elements. The base and the two sides are assembled. The end-pieces are drawn up through the holes in the base and fixed in the sides. Finally, the ends are pressed into position over the tops of the sides.

The cradle has been designed either to sit on the floor or hang from the ceiling. A cloth can also be hung to shade out light.

In spite of its delicate structure, the cradle is stable and will not tip over. Another benefit is that it rocks horizontally, which is the most natural motion for babies.

The cradle has been designed for babies from birth up to six months of age. It symbolises a ship with the most precious cargo of all - THE CHILD.

Snedkernes Efterårsudstilling 1999