Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se99 m012

TIDSKRIFTSTANDERE / MAGAZINE RACK

Christian Hvidt

A/S Søborg Møbelfabrik

Produkt information

Materialer/Materials:

Massivt mahogni, fiberplade og metal

/

Solid mahogany, fibre panel and metal

Til trods for at den digitale kommunikation er voldsomt påtrængende, er det trykte medie stadig en god del af vor hverdag. Dybsindig tekst, fascinerende billeder eller bare smukt grafisk layout skal kunne vises og føles. Derfor to tidskriftstandere i et skulpturelt zig-zag forløb, som også kan bruges til aviser og bøger.

Standerne har en fast base af sortlakeret stålplade, hvorpå den bærende ramme af massivt mahogni er fastgjort. Linjerne i de sammenslidsede hjørner understreger tyndpladekonstruktionen, der fastlåses i rammetræets skrå spor.

Tidskriftstanderen findes i en høj version med 6 udstillingshylder. En lav version med 3 hylder afsluttes med en bodplade. Standerne kan stå i en boghandel, på et museum, være mødepunktet på en udstilling eller bruges til virksomhedens kommunikation over for medarbejdere og gæster.

/

In spite of the explosive growth of digital communication, the printed media remain an important part of our everyday lives. Profound texts, fascinating pictures or simply an attractive layout have to be seen and felt. That is the reason for these two magazine racks in a sculptural zigzag format. They can also be used for newspapers and books.

The stands have a firm base made from black-painted steel plate, to which the bearing frame in solid mahogany is fixed. The lines of the mortised corners emphasise the sheet-steel structure that is fixed into the wooden frame's slanting tracks.

There are two versions of the rack: a tall one with six display shelves and a low one with three shelves and a flat top. The racks can be used in bookshops and museums, act as the meeting point at an exhibition or be used to display a company's communication materials for employees and visitors.

Snedkernes Efterårsudstilling 1999