Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Horizontal se99 m003

Stol / Chair

design 134

Produkt information

Materialer / Materials:

Ahorn
/
Maple

design134:
Erling Christoffersen
Bjørli Lundin
Flemming Steen Jensen

Tanken er at skabe en stol med et enkelt udtryk. Det karakteristiske ved stolen er ryggens form, som er fremkommet ved leg med papir, idet papiret og i sidste ende finéren har de samme muligheder eller begrænsninger, om man vil. Forsøg med foldning efter krumme linier frembringer interessante rumlige former med stor spændstighed, idet materialet har lidt tendens til også at have sin egen fri vilje og lyst til at gå egne veje. Skønt formen geometrisk er enkeltkrum, fungerer den i praksis som var den dobbeltkrum, hvilket giver god komfort med plads til lændesvaj og behagelig støtte i den buede ryg.

Den laminerede ryg vil på grund af den relativt skarpe profilering blive meget stærk.

Da det markante og ekspressive ved stolen er og skal være ryggen, har vi valgt kraftigt at nedtone udformningen af resten af stolen.

/

The thought is to create a chair with a simple expression. Its special characteristic is the shape of the back, which results from playing with paper which, in the final analysis offers the same opportunities and has the same limitations as veneer. Experiments in folding the paper with curved lines result in interesting and very springy spatial forms, as the material has a slight tendency to have its own free will and a wish to go its own way. Even though the shape is a single curve, it works in practice as a double curve. This makes the chair very comfortable, with space for the small of the back and pleasant support for the curved spine.

Because of the relatively sharp profiling, the laminated back is very strong.

Because the noteworthy and expressive aspect of the chair is and must be its back, we have chosen to tone down the design of its other components.

Snedkernes Efterårsudstilling 1999