Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se logo interpol

Snedkernes Efterårsudstilling 1999

Sted og dato / Place and date:
Kunstindustrimuseet, København
07.05.99 - 06.06.99
www.designmuseum.dk

Foto / Photo:
Erik Brahl m.fl.

Udstillings design af / Exhibition design by:
Bernt

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af / Thanks to the following funds and sponsors to:

Snedkernes Efterårsudstilling 99

Augustinus Fonden
Den Danske Banks Fond
Københavns Snedkerlaug
Skandinavisk Tobakskompagni´s Gavefond

Under protektion af Hendes Majestæt Dronning Ingrid
/
Under patronage by Her Majesty Queen Ingrid

Snedkernes Efterårsudstilling 99

Snedkernes Efterårsudstilling 1999