Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Horizontal se99 m068

LET KONFERENCESTOL / LIGHT CONFERENCE CHAIR

Rud Thygesen

Produkt information

Materialer / Materials:

/

Polstret stel / Upholstered frame:
Tekstil / Textile: Bass, Kvadrat

Det er min opfattelse, at de fleste overpolstrede stole virker "tunge" og uafklarede i deres opbygning og konstruktion.
Jeg har derfor forsøgt at sammenstille en stol af enkelte, selvstændige og fritlagte elementer, der kan samles til en helhed om et bærende stålstel, hvor der ikke gives mulighed for at "opsamle" diverse "nuller" i samlingerne, og hvor man stadig kan opfatte det enkelte elements funktion.

/

In my view, most fully upholstered chairs seem "heavy" and confused in form and structure. I have therefore tried to put together a chair consisting of simple, independent and distinct elements that become an entity on a bearing steel frame, with no possibility of accumulating various "fluff" in the joins and the opportunity to appreciate the functions of the individual elements.

Snedkernes Efterårsudstilling 1999