Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

HVILESTOL / EASY CHAIR

Peter Karpf

Inform AB, S - Malmö, Sverige

Produkt information

Materialer/ Materials:

Formpresset bøgefinér
/
Form-pressed beech veneer

xus - en barndomsparafrase

Den lille træfigur
fra barndommen
der alene
holder sig oprejst
ved indvendige
snores hjælp,
er her omskrevet
til en form,
hvor det livagtige
spræl
er afløst af
stoisk ro.

Mens legetøjets
bevægelser
afhænger af
vores påvirkninger,
er xus stolens
kvaliteter
bedst at ligne
uden os.

Den nøgne stols rum
til det nøgne rums
habitus.

Exus, så at sige

/

xus - a paraphrase of childhood

The little wooden figure
from childhood
which only
stays upright
with the help
of internal strings
is here transcribed
to a form
where the lifelike
ripple
is replaced by
stoic stillness.

While the movements
of the toy
depend on
our actions,
the qualities of
the xus chair
can best be seen
without us.

The space of the naked chair
for the essence
of the naked space.

Ex-us, in a manner of speaking.

Snedkernes Efterårsudstilling 1999