Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se logo interpol

Snedkernes Efterårsudstilling 1997

Sted og dato / Place and date:

Kunstindustrimuseet, København
16.05.97 - 29.06.97
www.designmuseum.dk

Foto / Photo:

Schnakenburg & Brahl m.fl.

Udstillings design af / Exhibition design by:

Kasper Salto

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af / Thanks to the following funds and sponsor of:

Snedkernes Efterårsudstilling 97

Grosserer L.F. Foghts Fond
Augustinus Fonden
Den Danske Banks Fond
Københavns Snedkerlaug
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond

Under protektion af Hendes Majestæt Dronning Ingrid
/
Under patronage of Her Majesty Queen Ingrid

Snedkernes Efterårsudstilling 97

Det er SE en stor glæde men Kunstindustrimuseets lokaler som den perfekte ramme at kunne byde presse og publikum velkommen til årets helt nye møbelprojekter.

Udstillingen omfatter det største antal møbeleksperimenter set nogensinde på en SE udstilling. I alt 40 projekter vises i perioden 16. maj til 29. juni. SE har i år inviteret 13 gæster til at deltage på udstillingen, bl.a. Møbelsnedkerforeningen (dannet 1992 af en gruppe yngre møbelsnedkere). Æresgæst er arkitekt Jens Risom, hvis første møbelkollektion fra 1941 netop nu genlanceres af firmaet Knoll i New York.

VELKOMMEN TIL SE 1997 !

Snedkernes Efterårsudstilling 1997

Udstillingen