Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se97 rp3499 sehested childstol 97dia

Børnebord / Child's table

Steen Dueholm Sehested

Produkt information

Materialer / Materials:

Aeroplanefinér
/
Aeroplane ply

Børnebordet er udarbejdet i aeroplanefinér, hvor der er arbejdet med simple principper og en lav produktionsomkostning, dog uden at der er gået på kompromis med kvalitet samt æstetik.
Den maskinelle bearbejdning af emnet er en to-dimensional. Derefter gøres aeroplanefinéren våd, så den tre-dimensionelle bearbejdning færdiggøres. Når emnet er tørt opnås en ønsket stabilitet og lethed.
Bordet kan åbnes således at det kan stables, hvilket vil medføre lavere distributionsomkostninger.

/

The child's table is made od aeroplane ply. The concept is simple and manufacturing cost is low, but there has been no compromise in the terms of quality and aesthetics.

The machining of the piece is two-dimensional. The ply is then made wet so that it can be transformed into a three-dimensional shape. When it is dry, the table has the desired stability and lightness.

The table can be opened up and stacked, which reduces distribution costs.

Snedkernes Efterårsudstilling 1997

Udstillingen