Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se logo interpol

Snedkernes Efterårsudstilling 1987

Sted:

Helligåndshuset, København 9. oktober - 25. oktober 1987

Foto:

Schnackenburg & Brahl Fotografi

Udstillings design:

Søren Holst

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af:

Snedkernes Efterårsudstilling 87

Augustinus Fonden
Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for slægt og venner
Den Danske Bank
Grosserer L.F. Foghts Fond
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Kjøbenhavns Handelsbank
Møbelfabrikantforeningen
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond
Thomas B. Thriges Fond
Ikea Prisen

Snedkernes Efterårsudstilling 87

Snedkernes Efterårsudstilling 1987